Wszystkich, którzy pragną wspierać dzieło remontu zabytkowej organistówki i adaptacji na siedzibę Muzeum Ks. Jędrzeja Kitowicza, XVIII w. rzeczyckiego proboszcza, dziejopisarza, autora Opisu Obyczajów za panowania Augusta III zachęcamy do modlitwy i innych form wsparcia, również materialnego, przez dobrowolne wpłaty na konto: Fundacja Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza w Rzeczycy 03 8985 0004 0020 0212 2526 0001 UWAGA: Taką wpłatę można potraktować jako: Darowiznę na cele ochrony dziedzictwa kulturalnego, nie wyżej niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Wystarczy tę kwotę darowizny wpłacić na konto Fundacji z adnotacją: Darowizna na utworzenie muzeum ks. J. Kitowiczowi.

Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
PBS Tomaszów Maz.
Filia w Rzeczycy
03 8985 0004 0020 0212 2526 0001

DRUK PRZELEWU