Z reliktów „pokitowiczowych” początkowo na plebanii, a później w zakrystii kościoła św. Katarzyny w Rzeczycy znajdował się osiemnastowieczny, nieznanego pędzla, olejno malowany na płótnie o rozmiarach 55x69 cm. portret kanonika, według tradycji miejscowej ludności przedstawiający księdza Kitowicza. Wiadomość podał W. Kieszkowski, Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, t. 2, cz. 6: Województwo łódzkie, t. 1, z.1; Powiat rawsko-mazowiecki, Warszawa, 1939, s. 159. Potwierdzenie znajdujemy w Katalogu zabytków sztuki w Polsce, t.2; Województwo łódzkie, z. 9; Powiat rawsko-mazowiecki. Na podstawie inwentarza ogłoszonego drukiem przez W. Kieszkowskiego, oprac. B. Kopydłowski, Warszawa 1954, s. 18.
Obecnie w parafii Rzeczyca brak wspomnianego portretu. Okoliczności jego „zniknięcia” są nieznane. Udało mi się ustalić, że znajduje się on w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Został kupiony przez Muzeum w 1974 roku w Desie przy ul. Marszałkowskiej.

Fundacja
Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
97-220 Rzeczyca,
ul. ks. Jędrzeja Kitowicza 17
tel.: (+48) 44 710 51 25
e-mail: fundacja@kitowicz.pl
KRS: 0000623207

Konto bankowe:
PBS Tomaszów Maz.
Filia w Rzeczycy
03 8985 0004 0020 0212 2526 0001

Dla przelewów z zagranicy:
Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Tomaszowie Mazowieckim.
Filia w Rzeczycy.
BIC/SWIFT GBWCPLPP 03 8985 0004 0020 0212 2526 0001

DRUK PRZELEWU